14. 7. 2017

Korunovace

Ani tento den na Vikingy nečekalo probuzení do letního dne. Ranní teploty je přiměly přiobléci další vrstvu bojové výstroje. To je však nikterak nevyvedlo z míry před velkým finálovým bojem. Všechny kmeny, v čele se svými Jarly a s podporou bohů, se vrhly do poslední, rozhodující a velice náročné zkoušky krále Lastava V. – řečeného ukrutný.

Kostky jsou vrženy! Boje skončily, koruna byla předána a novým vládcem všech Vikingů se stal kmen Danelaw.

Po slavnostním obřadu korunovace se všichni Vikingové pustili do velkého úklidu tábora po jejich čtrnáctidenním ležení. Zabalili svou výstroj a výzbroj tak, aby se v den patnáctý mohli vrátit zpět do svých zemí.

Poslední večer byla uspořádána velká hudební a taneční slavnost na rozloučenou, na níž byl oslavován nový vládce všech Vikingů.

Čtrnáct dní bojů, zkoušek, oslav, výprav a cest za poznáním je minulostí. Vikingové mají nového vládce, pomoc bohů už nebude potřeba, a tak se mohou vrátit zpět na Asgard. Miličínské vikingské ležení končí…

Viki(ng)

         
Copyright © kdysi dávno – 2024 SPV Dužiny | web: Martin Šimon
SPV Dužiny logo