Poděkování

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílejí na realizaci tábora a v rámci svých možností přispívají ke spokojenosti dětí. Vřelé díky.

CP INVEST logober_logo_tisk

soptík     kompek     logo

logop2
Letní dětské tábory, katalog rekreací pro děti.

         
Copyright © kdysi dávno – 2024 SPV Dužiny | web: Martin Šimon
SPV Dužiny logo